پروژه مهندسی

اثر اندرکنش خاک و سازه بر رفتار غيرارتجاعی ساز ه های دارای پی مدفون – پایان نامه

اثر اندرکنش خاک و سازه بر رفتار غيرارتجاعی ساز ه های دارای پی مدفوناثر اندرکنش خاک و سازه بر رفتار غيرارتجاعی ساز ه های دارای پی مدفون - پایان نامه

عمومًا در تحليل سازه ها فرض می شود که خاک واقع در زير سازه صلب است و از اثر اندرکنش خاک سازه صرفنظر می گردد. اين در حالی است که خاک در واقعيت صلب نيست و وجود خاک در زير سازه باعث تغيير خصوصيات ديناميکی سازه و در نتيجه پاسخ آن می گردد. از طرف ديگر قرارگيری فونداسيون نسبتًا صلب سازه در خاک باعث تغيير تحريکات ورودی به سيستم خاک سازه می گردد. اين اثر که اصطلاحًا اثر سينماتيکی ناميده می شود، خصوصاً در سازه های دارای پی مدفون و عميق بيشتر حائز اهميت است. هر چند در مورد تأثير خاک بر پاسخ ارتجاعی سازه ها مطالعات فراوانی صورت گرفته است، تحقيقات انجام شده در ناحيه غيرارتجاعی اندک و محدود به سا لهای اخير م یباشد. تحقيقات انجام شده هم اغلب محدود به مطالعات موردی برای شرايط خاصی از خاک و سازه بود هاند. تنها مطالعات پارامتريک انجام شده نيز از اندرکنش سينماتيکی صرف نظر کرده اند. در اين پايان نامه اثر اندرکنش خاک سازه بر رفتار سازه های دارای پی مدفون هم در ناحيه ارتجاعی و هم در ناحيه غيرارتجاعی با در نظر گرفتن هر دو اثر اندرکنش سينماتيکی و اينرسی بررسی شده است. بدين منظور يک برنامه جامع رايانه ای با محيط کاربری گرافيکی و قابليت توليد انبوه در فرمت بانک اطلاعات نوشته شده است. چنين نتيجه گيری شده است که صرفنظر کردن از اثر اندرکنش خاک سازه در طراحی سازه های واقع بر بستر انعطاف پذير به نتايج نامحافظه کارانه منجر م یشود. همچنين چنين نتيجه گيری شده است که صرفنظر کردن از عمق دف نشدگی پی و اثر اندرکنش سينماتيکی در طراحی سازه های بلند دارای پی مدفون عميق نيز باعث حصول نتايجی نامحافظه کارانه می گردد.


نویسنده/مولف: مجتبی محصولی
زبان : فارسی
حجم کتاب : 5 مگابایت
نوع فایل : PDF
تعداد صفحه : 310
منبع : www.omran-yar.ir
رمز فایل : www.omran-yar.ir

دانلود

 

به این مطلب چند امتیاز میدی؟
[Total: 0 Average: 0]
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن