شهر و شهرداری

یکی از مسئولیتهای مهندسین پیگیری کارهای مربوط به امور شهرداری می باشد،در این قسمت می توانید با قوانین و گردش کار در شهرداری ها آشنا شوید.
shahrdari
مجموعه فایلها آموزشی که در مجموعه عمران یار قرار دارد به شرح ذیل می باشد:

کتاب مجموعه قوانین شهر و شهرداری
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ویرایش ۹۰
کتاب مفاهیم و ضوابط شهرسازی براساس توافق نامه ثبت و شهرداری
کتاب آموزش ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری (بازرسی فنی)
کتاب ضوابط صدور پروانه ،ضوابط ساخت و ساز و عوارض در شهرداری تهران
کتاب ضوابط ملاک عمل ایمنی معماری
دانشنامه جامع مدیریت شهری و روستا
گردش کار در شهرداری تهران
گردش کار شهرداری (فلش)

add_to_cart

دیدگاه خود را بیان کند

جهت ارسال معادله زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.